Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri instituţionali ai proiectului

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI – Coordonator

UEFISCDI este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Functional, este subordonată CNFIS si CNCS.

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Universitatea "Politehnica" din Timişoara este una dintre cele mai mari şi renumite universităţi tehnice din Europa Centrală şi de Est. Ea a fost înfiinţată în anul 1920...

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este o instituţie de stat, de învăţământ superior şi cercetare (universitate A), cu personalitate juridică.

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) este o instituţie de învăţământ superior tehnic prestigioasă, cu îndelungată tradiţie şi cu o poziţie importantă în sistemul de învăţământ superior din România.

Colaboratori activi

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

"Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este o universitate tehnică pentru formarea specialiştilor cu pregătire superioară în domeniile : Inginerie civilă, Ingineria instalaţiilor, Inginerie mecanică/maşini şi utilaje pentru construcţii, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Inginerie şi management, respectiv Ingineria sistemelor. UTCB este o universitate de stat, acreditată, cu tradiţie de peste 120 de ani în învăţământul tehnic românesc şi cu o foarte bună recunoaştere naţională şi internaţională. În urma evaluării instituţionale, UTCB a obţinut calificativul ARACIS:  “GRAD DE INCREDERE RIDICAT “.
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are 7 facultăţi, dintre care 6 cu predare în limba română şi una cu predare în limbi străine (engleză sau franceză). În plus, cuprinde şi un departament pentru studiul limbilor străine, un departament de pregătire pedagogică şi un departament doctoral, numărul total de studenţi, masteranzi şi doctoranzi fiind în jur de 8000 de persoane. Cele şase facultăţi cu predare în limba română (Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Hidrotehnică, Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, Instalaţii, Utilaj Tehnologic, Geodezie) oferă o pregătire universitară atât pentru primul ciclu, de licenţă, cu durata de 4 ani, în urma căruia se obţine calificarea de inginer, cât şi pentru ciclul al doilea, de masterat (3 semestre), cu 20 de programe de studii/specializări acreditate. Facultatea de Inginerie în Limbi Străine oferă o pregătire universitară de 4 ani pentru ingineri, iar Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare oferă o pregătire universitară de 3 ani pentru domeniul limbi moderne aplicate (traducători – interpreţi). UTCB oferă şi cursuri serale cu durata de 5 ani pentru studii inginereşti la Facultatea de Instalaţii şi la Facultatea de Utilaj Tehnologic."(www.utcb.ro)


Pentru mai multe detalii referitoare la Universitatea Tehnică de Construcţii, accesaţi http://www.utcb.ro/

 


 

Calendar evenimente

iunie 2019
LMaMiJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Inscriere newsletter