Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneri instituţionali ai proiectului

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI – Coordonator

UEFISCDI este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Functional, este subordonată CNFIS si CNCS.

Universitatea "Politehnica" din Timişoara

Universitatea "Politehnica" din Timişoara este una dintre cele mai mari şi renumite universităţi tehnice din Europa Centrală şi de Est. Ea a fost înfiinţată în anul 1920...

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative este o instituţie de stat, de învăţământ superior şi cercetare (universitate A), cu personalitate juridică.

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) este o instituţie de învăţământ superior tehnic prestigioasă, cu îndelungată tradiţie şi cu o poziţie importantă în sistemul de învăţământ superior din România.

Colaboratori activi

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană este instituție de învățământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ.

Universitatea Româno-Americană a fost înființată în anul 1991, având drept scop promovarea valorilor educaționale ale învățământului superior american pe fondul bogatelor tradiții ale învățământului românesc. Inițiativa înființării Universității Româno-Americană aparține profesorului universitar dr. Ion Smedescu, care în conformitate cu reglementările juridice în vigoare este și fondatorul Universității Romano-Americane.

În realizarea acestui deziderat s-a pornit de la faptul că în Statele Unite ale Americii învățământul superior are ca suport modelul general de comportament al societății americane, bazat pe organizarea eficientă a activității, simțul perseverent al datoriei, cultivarea sentimentului muncii, respectul de sine și fata de ceilalți, spiritul onest al competiției întreținut de-a lungul întregii vieți, întrecerea cu toți ceilalți și, în primul rând, cu sine însuși.
Cadrul legal în baza căruia Universitatea își desfășoară activitatea este reprezentat de Legea nr. 274/15 mai 2002 privind înființarea Universității Româno-Americane, Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, cu modificările ulterioare, Legea învățământului nr. 84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 480/2006, H.G. 635/2008 privind structurile instituțiilor de învățământ superior și specializările/programele de studii universitare de licență acreditate și Hotărârea 568/1995 privind Autorizarea funcționării provizorii.

Universitatea Româno-Americană are misiunea de a asigura și dezvolta resursele și instrumentele necesare derulării proceselor de educație și de cercetare științifică, la standarde de calitate ridicate, necesare asigurării competitivității în Spațiul European al Învățământului Superior și al Cercetării Științifice (definit prin Declarațiile de la Bologna, Copenhaga și Lisabona și promovat prin complexul legislativ privind Strategia Națională pentru Învățământul Superior din Romania).
Pentru realizarea acestei misiuni, Programul Strategic al Universității cuprinde un set de obiective care permite formularea anuală a obiectivelor operaționale:

  • Prestarea unor servicii educaționale de calitate, adaptate permanent cerințelor unei societăți bazate pe cunoaștere;
  • Integrarea Universității în Spațiul European al Învățământului Superior și al Cercetării Științifice (definit prin Declarațiile de la Bologna, Copenhaga, Lisabona etc. și promovat prin Strategia Națională pentru Învățământul Superior din Romania);
  • Adaptarea permanentă a ofertei educaționale la dinamica și exigentele pieței muncii;
  • Perfecționarea sistemului european al creditelor transferabile, astfel încât creditul transferabil să exprime efortul real pentru însușirea cunoștințelor la fiecare disciplină;
  • Conectarea instituțională la spațiul comun universitar european și euroatlantic;
  • Dezvoltarea cercetării științifice universitare în conformitate cu standardele europene;
  • Implicarea extinsa a Universității în proiecte de dezvoltare sociale, economice, culturale, la nivel regional și național, prin activități susținute de formare continuă, transfer tehnologic, expertiză, consultanță;
  • Creșterea eficienței managementului universitar;
  • Promovarea unor sisteme și mecanisme complexe de asigurare a calității educației;
  • Crearea și dezvoltarea unei culturi instituționale care să încurajeze implicarea întregii comunități academice în implementarea Sistemului de Management al Calității
(www.rau.ro)
Pentru mai multe detalii referitoare la Universitatea Româno-Americană, accesaţi www.rau.ro

Calendar evenimente

iunie 2019
LMaMiJVSD
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Inscriere newsletter