Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Echipa de management

 • Prof. univ. dr. Radu Mircea DAMIAN
  Coordonator ştiinţific proiect

  Președinte CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) în perioada 2003-2011 

  Director al departamentului de evaluare a calității, Membru al biroului executiv - ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) 

  Profesor universitar – Catedra de Hidraulică şi protecţia mediului, Facultatea de Instalații, Universitatea Tehnică de Construcții București
 • Prof. univ. dr. Ilie TAMAŞ
  Coordonator WP 2

  Vicepreședinte CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) în perioada 2003-2011

  Profesor universitar – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București

   

 • Prof. univ. dr. Ion Gh. ROŞCA
  Coordonator WP 3

  Rector Academia de Studii Economice din București în perioada 2004-2012

  Vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, până în 2012   Membru al Senatului Academiei de Studii Economice din București 


  Profesor universitar doctor – Catedra de Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București

 • Prof. univ. dr. Mircea IVĂNESCU
  Coordonator WP 4

  Membru CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior)

  Membru al departamentului de acreditare ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) 

  Profesor universitar – Facultatea de Automatică, Universitatea din Craiova 

   

 • Prof. univ. dr. Mihai POPESCU
  Coordonator WP 5

  Vicepreședinte CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) în perioada 2004-2012

  Membru al Consiliului, Membru al Departamentului de Acreditare - ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior) 


  Profesor universitar – Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea Politehnica din București

 • Prof. univ. dr. Traian AURITE
  Coordonator WP 6

  Secretar Executiv CNFIS (Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior) în perioada 2003-2012


  Director Departament Programe,  Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic – Universitatea Politehnica din București

  Coordonator Programe de Cercetare Științifică 

  Profesor universitar – Facultatea de Inginerie mecanică, Universitatea Politehnica din București 

   

 • Prof. univ. dr. Iordan PETRESCU
  Coordonator WP 8

  Președinte Comisie de Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă – ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior)


  Dezvoltare și implementare Standarde de calitate pentru Învățământul la Distanță și cu Frecvență Redusă 


  Expert ODL – Unitatea de implementare a Proiectului pentru Învățământul Rural/Management educație la distanță


  Profesor universitar – Facultatea de Inginerie civilă, Universitatea Tehnică de Construcții București 

   

 • Gabriela JITARU
  Manager proiect

  Director al Direcției de Finanțare a Învățământului Superior - Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării  (UEFISCDI), MECTS

    

  Membru în diferite grupuri de lucru și echipe de cercetare: grupul de lucru pentru elaborarea Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Grupul de lucru E-Making Best Use of Resources, Comisia Europeană, DG Pentru Educație și Cultură, Grupul național de lucru pentru Joint Assessment Paper, Development National Plan and Periodical Progress Reports

  Doctorand – Facultatea de Management, Universitatea Al.I.Cuza din Iași 

   

 • Alina SAVA
  Responsabil financiar

  Director adjunct - Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învățământul Preuniversitar - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (MECT)

  Participare în cadrul următoarelor proiecte: Proiectul pentru Învățământul Rural, Proiectul de Educație Timpurie Inclusivă, Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii

   

 • Dumitru DODI
  Consilier juridic

 • Cristina MOISE
  Director adjunct proiect

  Șef Serviciu - Finanțarea Învățământului Superior, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS

  Diplomă de master:  Baze de date – suport decizie, Facultatea de Cibernetică - Academia de Studii Economice din Bucureș­ti

   

 • Marilena LOLEA
  Responsabil resurse umane

  Inspector de specialitate – Coordonator al compartimentului  de resurse umane, Acreditarea și asigurarea calității în Învățământul Superior, ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior)

  Diploma de master - Managementul Resurselor Umane, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială - Universitatea din București

 • Mihaela CONSTANDACHE
  Expert achiziţii publice

  Director economic  - Universitatea Tehnică de Construcții din București

  Participare în cadrul programului PHARE Ro. 9601 de reformă a învățământului superior (Germania și Franța) 


  Participare în cadrul Asociației Naționale a Directorilor Generali Administrativi din Universitățile Publice din România 

   

 • Luminiţa RĂDUCANU
  Economist

  Contabil Șef - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învățământul Preuniverstar (Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului)
 • Georgiana BELDIE
  Asistent proiect (Comunicare)

  Expert relații și proiecte din cadrul Direcției de Finanțare a Învățământului Superior – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS

  Diplomă de master – Managementul marketingului, Școala de Studii Academice Postuniversitare de Management (SAM) , Universitatea Politehnica din București

   

 • Bogdan BRUSTUREANU
  Asistent proiect (Management)

  Șef birou relații și proiecte în cadrul Direcției de Finanțare a Învățământului Superior – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS – în perioada 1997-2011

  Diplomă de master – Management, Școala de Studii Academice Postuniversitare de Management (SAM), Universitatea Politehnica din București

   

   

   

 • Prof. univ. dr. Radu VASIU
  Responsabil partener principal 1

  Membru al Comisiei de Integrare Europeană a Academiei Române

  Profesor universitar – Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Universitatea Politehnica din Timișoara

   

 • Lect. univ. dr. Andrei GĂITĂNARU
  Responsabil partener principal 2

  Expert evaluator pentru programele de studiu - învățământ la distanță, ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior)

  Lector universitar - Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

   

 • Ramona ZGREABĂN
  Asistent pachete de lucru

  Expert prelucrare date statistice în cadrul Direcției de Finanțare a Învățământului Superior – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS

  Diploma de licență - Contabilitate și informatică de gestiune, Academia de Studii Economice din București

   

 • Prof. univ. dr. Gabriel IACOBESCU
  Responsabil partener principal 3

  Profesor universitar – Facultatea de Tehnologia Materialelor și Sudare, Universitatea Politehnica din București

   

 • Petruţa MIHAI
  Asistent pachete de lucru

  Expert studii și analize statistice în cadrul Direcției de Finanțare a Învățământului Superior – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS

  Diploma de master - Inginerie Electrică, Universitatea Politehnica din București 

  Inginer Doctor, Universitatea Politehnica din București

   

 • Marius STAN
  Asistent pachete de lucru

  Expert documentare și informare – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS 

  Diplomă de licență - Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnica din București

   

   

   

 • Cristina - Ruxandra VIŢĂLARU
  Asistent pachete de lucru

  Diplomă de master – Modele de comunicare și relații publice, Facultatea de Litere, Universitatea din București

   

 • Prof. univ. dr. Nica PANAITE
  Expert pe termen lung

  Membru al Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice și Dezvoltării Tehnologice

  Consilier al Directorului General al S.C. „ANTIBIOTICE” S.A. Iași

  Profesor universitar – Facultatea de Științe Economice, Universitatea Al.I.Cuza din Iași

   

  Șef al Catedrei de Management-Marketing

   

 • Prof. univ. dr. Ion CIUCĂ
  Expert pe termen lung

  Director Direcția Strategii de Finanțare Instituțională din cadrul Direcției Generale Învățământ Superior (Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului), începând din 2005

  Profesor universitar – Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor, Universitatea Politehnica din București

  Membru în Senatul Universității Politehnica București

 • Prof. univ. dr. Ana-Maria SANDI
  Expert pe termen lung

  Consultant (expert în domeniul educației) - Banca Mondială (România) 

  Membru al Consiliului Director al Societății Academice din România 

  Membru al Consiliul de Admitere al Academiei Mondiale de Arte și Științe 

  Membru al Comisiei Prezidențiale pentru Educație din România


  Membru al Clubul Politic Balcanic

   

   

 • Prof. univ. dr. Dumitru MIRON
  Expert pe termen lung

  Membru al Consiliului Național pentru Trasparența Fondurilor de Preaderare

  Coordonator al Centrului de Excelență Robert Schuman în cadrul Rețelei Naționale de Centre de Excelență în domeniul afacerilor europene 

  Profesor universitar – Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București
 • Mircea ŢECA
  Expert pe termen lung

  Expert modelare și analiză – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS

  Diplomă de master – Management, Facultatea de Management, Școala Națională de Studii Politice și Administrative

  Doctor - Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și

   

  Informatică Economică

   

 • Marius NICOLĂESCU
  Expert pe termen lung

  Șef Serviciu informatică și infrastructură suport – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), MECTS

  Diplomă de master - Baze de date suport pentru afaceri, Academia de Studii Economice, Facultatea de  Cibernetică

   

Calendar evenimente

iulie 2019
LMaMiJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Inscriere newsletter