Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Etape de implementare

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt detaliate în continuare:


Activităţi principale Sub-activităţi Rezultate anticipate
PL1. Identificarea situaţiei actuale
1.1 Realizarea unei analize a sistemelor de gestiune a studenţilor existente la nivelul instituţiilor de învăţământ superior din România constituirea unui panel de experţi alcătuit din secretarii şefi ai universităţilor R 1.1 Cadrul metodologic al analizei de sistem la nivel naţional, respectiv la nivel european
elaborarea cadrului metodologic de analiză
realizarea analizei R 1.2 Raportul privind starea actuală, la nivel naţional, a sistemului de gestiune a studenţilor
elaborarea raportului
1.2 Identificarea exemplelor de bună practică de la nivel european: constituirea unui grup internaţional de experţi; R 1.3 Raportul cu evidenţierea elementelor critice ale dezvoltării şi implementării unui astfel de sistem
elaborarea cadrului metodologic de analiză
realizarea analizei
elaborarea raportului, cu evidenţierea elementelor critice ale dezvoltării şi implementării unui astfel de sistem
1.3 Analiza direcţiilor strategice la nivel naţional şi european privind necesitatea existenţei unui sistem naţional de gestiune a studenţilor: constituirea unui consiliu consultativ naţional; R 1.4 Raport asupra direcţiilor strategice la nivel naţional şi european privind necesitatea existenţei unui sistem naţional de gestiune a studenţilor
organizarea unor sesiuni de dezbateri;
formularea cerinţelor strategice şi administrative
1.4 Organizarea unei conferinţe pentru prezentarea rezultatelor  
     
Activităţi principale Sub-activităţi Rezultate anticipate
PL2. Proiectarea sistemului informatic
2.1 Definirea specificaţiilor sistemului informatic de gestiune a studenţilor pe baza rezultatelor analizei de sistem formarea unui grup de lucru din reprezentanţi ai universităţilor, ai instituţiilor din administraţia centrală şi ai specialiştilor în elaborarea de sisteme informatice integrate R 2.1 Cerinţele funcţionale ale Registrului Matricol Unic
interpretarea rezultatelor
formularea specificaţiilor sistemului informatic
2.2 Definirea modelului de sistem informatic elaborarea structurii şi funcţiilor modelului conform specificaţiilor formulate R 2.2 Specificaţiile tehnice şi funcţionale ale sistemului
identificarea cerinţelor pentru implementarea sistemului de autenficare şi certificare (pe bază de semnătură electronică)
definirea structurilor bazelor de date care vor fi folosite de către Registrul Matricol Unic
2.3 Definirea cerinţelor administrative pentru implementarea sistemului informatic, atât la nivel naţional, cât şi la nivel de universitate R 2.3 Fişa de date a achiziţiei
2.4 Elaborarea caietului de sarcini pentru aplicaţia electronică şi organizarea licitaţiei R 2.4 Caiet de sarcini
     
Activităţi principale Sub-activităţi Rezultate anticipate
PL3. Dezvoltarea sistemului informatic integrat
3.1 Dezvoltarea aplicaţiei informatice privind sistemul naţional de gestiune a studenţilor instalarea şi configurarea serviciilor de infrastructură R 3.1 Aplicaţia informatică privind sistemul naţional de gestiune a studenţilor
crearea structurilor de baze de date
programare aplicaţie
realizare interfeţe web şi module de autentificare
implementare de semnături digitale pentru autentificare şi certificare date
3.2 Realizarea raportărilor de bază ale sistemului cu participarea unor centre universitare cheie definirea subsetului de date pentru raportările de bază R 3.2 Raportări de bază ale sistemului
programarea şi crearea şabloanelor pentru raportări şi interogări
introducere date privind studenţii
generarea şi validarea corectitudinii rapoartelor
3.3 Implementarea facilităţilor complete ale sistemului şi conectarea universităţilor participante: extindere raportări de bază R 3.3 Rapoarte complete ale sistemului
configurare acces în sistem
introducere date privind studenţii
generare rapoarte complete
crearea raportului final privind implementarea sistemului
3.4 Organizarea unei conferinţe naţionale pentru diseminarea rezultatelor şi lansarea sistemului
     
Activităţi principale Sub-activităţi Rezultate anticipate
PL4. Extinderea sistemului
4.1 Extinderea funcţionalităţilor sistemului definirea tipurilor de beneficiari R 4.1 Modulele extinse ale aplicaţiei
definire şi programare raportări specifice
traducere interfaţă web în limbi oficiale UE (eng., fr., ger., it.)
4.2 Crearea interfeţelor de conectare programare interfeţe web care să permită autentificare prin mecanisme electronice specifice 4.2 Facilităţile extinse ale interfeţelor
programare sistem de chei publice şi semnătură electronică
     
Activităţi principale Sub-activităţi Rezultate anticipate
PL5. Formare practică
5.1 Formare operatori şi administratori sistem redactarea şi tipărirea manualelor de administrare a sistemului R 5.1 Materiale de instruire în domeniul operării sistemului pentru formarea formatorilor
organizarea unor ateliere de formare pentru un grup de formatori (aprox. 15-20 persoane)
5.2 Formare utilizatori sistem crearea şi distribuirea documentaţiei de utilizare R 5.2 Materiale de instruire în domeniul operării sistemului pentru formarea utilizatorilor
R 5.3 Materiale de informare a utilizatorilor
organizarea unor ateliere de formare pentru un grup de formatori (aprox. 15-20 persoane)
organizarea unor ateliere de formare (aprox. 8-10) în centre universitare ale regiunilor naţionale de dezvoltare
organizarea unor conferinţe de informare (aprox. 1-2 evenimente) a beneficiarilor sistemului
     
Activităţi principale Rezultate anticipate
PL6. Întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă
6.1 Activitate continuă de suport tehnic acordat utilizatorilor – participanţilor la registrul unic R 6.1 Rapoarte de feed-back
6.2 Activitate continuă de îmbunătăţire a funcţionalităţilor sistemului prin implementarea sau modificarea de funcţionalităţi conform cu cerinţele utilizatorilor R 6.2 Rapoarte de dezvoltare privind continua îmbunătăţire a sistemului
     
Activităţi principale  
PL7. Management
7.1 Coordonarea şi monitorizarea activităţilor
7.2 Organizarea evenimentelor de diseminare a rezultatelor
7.3 Elaborarea rapoartelor către autoritatea de finanţare
7.4 Asigurarea managementului financiar-contabil şi al achiziţiilor proiectului
7.5 Asigurarea suportului administrativ pentru derularea proiectului
7.6 Managementul grupurilor de lucru
     
Activităţi principale Rezultate anticipate
PL8. Comunicare
8.1 Construcţia identităţii vizuale a proiectului şi dezvoltarea strategiei de comunicare R 8.1 Strategia de comunicare a proiectului
8.2 Utilizarea eficientă a canalelor de comunicare pentru asigurarea participării tuturor beneficiarilor  
8.3. Informarea decidenţilor, a comunităţii academice şi a societăţii civile privind rezultatele proiectului R 8.2 Materiale informative privind rezultatele proiectului

Calendar evenimente

iulie 2019
LMaMiJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Inscriere newsletter